Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Základní informace

Školní družina - základní informace

Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici a plní významnou roli na prvním stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době po vyučování a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti zde mají možnost výběru, do jaké činnosti se zapojí.

Školní družina má 5 oddělení, která navštěvují děti 1. - 4. ročníku

Oddělení ŠD vedou paní vychovatelky:

 - I. oddělení A. Chábová - 1. A 

- II. oddělení M. Halouzková - 2.A

- III. oddělení K. Pláteníková - 2.B

- IV. oddělení Bc. M. Kenerešová - 3.A

- V. oddělení R. Fučíková - 4.A + 4.B

Provoz školní družiny:

Každý den od 6:30 hod do 17:00 hod.

V 7:40 hod děti odcházejí na vyučování do svých tříd.

Po skončení vyučování děti odchází s paní vychovatelkou na oběd, po kterém probíhá v oddělení odpolední zájmová činnost.

Veškerá zájmová činnost a kroužky budou probíhat pod vedením paní vychovatelek v jednotlivých odděleních školní družiny.

 

Z organizačních důvodů prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali do 13:30 hod nebo až po 15:00 hod. Ve výjimečných případech je možné vyzvednout dítě po předchozí domluvě, v jiné než stanovené době.

 

Omlouvání z nepřítomností dětí ve školní družině nebo odchod dítěte z družiny v jiné době, než je uvedena na zápisním lístku, bude možné pouze na písemnou žádost rodičů.

 

Formuláře do školní družiny ke stažení:

Odhlášení z docházky do školní družiny

Žádost o uvolnění ze školní družiny