Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Charakteristika školy

ZŠ Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace, je menší škola rodinného typu v krásném a klidném prostředí Masarykovy čtvrti. Jako taková poskytuje individuální přístup, který je na větších školách obtížný. Naši žáci jsou vzděláváni podle ŠVP "Škola na míru". Jsme zapojeni do různých evropských projektů, například Šablony III nebo eTwinning.

Virtuální prohlídka školy

Vybavenost školy

Máme zrekonstruovanou tělocvičnu a krásně vybavenou keramickou dílnu. Fyzikálně-chemická odborná učebna slouží k pokusům, výuka probíhá i na interaktivních tabulích. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a počítačovou učebnu. Kolem školy je zahrada, ve které na jaře a začátkem léta také probíhá výuka v zahradním altánu. Po proběhlé revitalizaci a vytvoření záhonků si žáci v rámci pěstitelských prací vyzkouší pěstovat vlastní plodiny (rajčata, papriky, ředkvičky, jahody, různé bylinky), které si i sní. Zahrada je také chráněným venkovním hřištěm pro školní družinu, která tak nemusí chodit nikam daleko a může tam trávit většinu příjemných dnů.

 

Prvňáčci

Pro prvňáčky máme šikovné paní učitelky, které zajišťují hravou formou bezproblémový přestup ze školky do první třídy. Prvňáčci nemusí dodržovat rozvrh, podle únavy a možností paní učitelka dělá přestávku nebo střídá činnosti. V prvních měsících neznámkujeme, žáčci dostávají za svou práci razítka. Aktuální informace o zápisu najdete v sekci "Pro rodiče".

 

Výchovné poradenství

Na naší škole máme výchovnou poradkyni a speciální pedagožku, která společně s ostatními pedagogy pracuje s dětmi se speciálnímmi vzdělávacími potřebami, s integrovanými a poskytuje rady v oblasti kariérového poradenství. Společně s blízkou pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči se nám často podaří kompenzovat některé poruchy učení. Více informací najdete v sekci školského poradenského pracoviště.

 

Metodik prevence

Na pana učitele se rodiče i žáci obracejí se svými problémy. Proto již v samém zárodku jsme schopni zachytit začínající šikanu nebo jiné bezpráví. Při pravidelných metodických setkáních  s dětmi si společně vysvětlují, jak se správně chovat.

 

 

 

Cizí jazyky

Angličtinu vyučujeme již od první třídy, dvě hodiny týdně. Třídy jsou děleny na skupiny. Od třetí třídy máme tři hodiny angličtiny a na druhém stupni pak čtyři hodiny angličtiny. V sedmé třídě si žáci vybírají druhý cizí jazyk. U nás si volí mezi francouzštinou a ruštinou. Tento druhý cizí jazyk pak žáci mají tři hodiny týdně.

Při výuce angličtiny v nižších ročnících používáme učebnice Longman, English Adventure. Děti tak získávají zábavnou a nenásilnou formou základní vědomosti, které budou potřebovat ve vyšších ročnících. Protože považujeme angličtinu za velmi důležitý předmět a snažíme se, aby naši žáci při výuce získali co nejvíce znalostí a dovedností pro pozdější využití při studiu i práci, věnovali jsme disponibilní hodiny právě rozšíření výuky angličtiny. Dalšími disponibilními hodinami jsme rozšířili výuku druhého cizího jazyka (francouzštiny nebo ruštiny), což dává našim žákům dobrý základ pro pokračování v těchto jazycích na středních školách.

Hodiny jsou zaměřeny na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem. Dále jsou využívány jednoduché říkanky, písně, nacvičování dialogů a konverzace.

Školní družina

Družina je v provozu od 6.30 do 17 hodin. Paní vychovatelky zpestřují svou činnost rukodělným, sportovním a dramatickým kroužkem. Za hezkého počasí chodí děti na zahradu nebo na blízkou Kraví horu či do Wilsonova lesa. Školní družina je místo, kde si děti mohou po vyučování odpočinout a pohrát si. Družina pořádá soutěže a zábavné hry pro své členy. Více se dozvíte na jejich stránkách nebo si můžete prohlédnout fotogalerii z jejich akcí.

 

Stravování

Ve škole máme výdejnu, žáci si mohou volit ze dvou druhů jídel, po domluvě je možná také bezlepková dieta. Čipovat mohou žáci i z domu online. Nechybí saláty z čerstvé zeleniny, ovoce a mléčné výrobky. S jídlem je většina stravujících se žáků spokojena. Více informací najdete na stránce školní jídelny.

 

Kroužky

Ve škole nabízíme pro děti obou stupňů kurzy keramiky, kde děti vyrábějí krásné předměty pro své blízké. Dále máme počítačový kroužek pro nejmenší, kde se děti naučí pracovat a kreslit na počítači, zhotovují přáníčka a jiné maličkosti. Paní učitelka vede divadelní kroužek, který pravidelně provádí představení pro děti i rodiče. 

 

 

Sport

Pro první stupeň nabízíme ve spolupráci s Florbalovým klubem kroužek florbalu. Žáci se mohou přihlášit do oddílu moderní gymnastiky nebo chodit cvičit s tělovýchovnou jednotou Radost. Pro malé holčičky máme taneční kroužek. Každý rok vyjíždějí naši žáci na II. stupni na lyžařský kurz, kde učitelé nachystají pro žáky spoustu zajímavých her a soutěží. Pro I. stupeň pak pořádáme Zimní školu v přírodě.

 

Výlety a akce

Pro první stupeň organizujeme školy v přírodě. Každá třída podniká v jarních měsících třídní výlet. Vyšší ročníky čeká exkurze do Prahy a také seznámení s naší historií v Osvětimi. Každý druhý rok se vypravuje zájezd do Anglie. Během roku u nás probíhají pro zpestření různé aktivity, například Barevný týden či velikonoční rukodělné dílny. Před Vánoci jsou všichni zváni na školní Jarmark, kde se prodávají výrobky dětí z vánočních dílen a pracovních činností na podzim, výtěžek se používá pro doplnění školní žákovské knihovny, koncerty, výstavy a podobně podle aktuálních potřeb a domluvy. Fotografie z různých akcí najdete ve školní fotogalerii.

 

ZUŠ

V budově naší školy má své sídlo Základní umělecká škola A.R.K. music. Vyučuje hře na různé hudební nástroje, zpěvu a hudební nauce. Vedou také pěvecký sbor. Je velkou výhodou, že děti mohou také ve své mimoškolní činnosti zůstávat pod jednou střechou.