Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Keramický kroužek

Keramický kroužek se koná dvě vyučovací hodiny jednou za čtrnáct dní v pondělí a ve čtvrtek. Žáci si v něm vyzkoušejí práci s různými druhy hlín a glazur, mohou si vyrobit krásné dárky pro své nejbližší.

 

Cena na pololetí ve šk. roce 2020/2021 je 950,- Kč, pro druhé dítě 500,- Kč.

Vzhledem k tomu, že minulé pololetí neproběhlo kvůli uzavření škol, jsou do keramiky přednostně už zapsány děti, které ji mají zaplacenu z loňska. Pokud se budou dobírat nějací náhradníci, budete informováni.

Začátek kroužků bude zveřejněn, kroužky se budou konat vždy ve stejném týdnu.

Maximální počet účastníků v jednom kroužku je 12.

 

Termíny kurzů jsou:

Pondělí 14:00 - 15:30 (vedoucí kroužku K. Skotáková) - začátek 14.9.

Čtvrtek 14:00 - 15:30 (vedoucí kroužku A. Chábová) - začátek 17.9.