Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Úřední deska

Povinně zveřejňované dokumenty ZŠ Brno, nám. Míru 3,

příspěvková organizace

 

  • Hlavní účel a předmět činnosti ZŠ Brno, nám. Míru 3

Základní škola Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace, byla zřízena Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, podle ustanovení §14 odst. 2 zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna zřizovaací listinou ze dne 15. 7. 2009.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je jmenovaný ředitel školy. Ředitel školy určuje statutárního zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.

 

  • Příspěvková organizace poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím. Veškeré dotazy podle tohoto zákona prosím směřujte na zsmiru@zsmirubrno.cz (ceník).

 

 

 

 

  • Výroční zpráva
Výroční zpráva + Tabulková část výroční zprávy za šk. rok 2022/2023
Výroční zpráva + Tabulková část výroční zprávy za šk. rok 2021/2022
roční zpráva + Tabulková část výročí zprávy za šk. rok 2020/2021
Výroční zpráva + Tabulková část výroční zprávy za šk. rok 2019/2020