Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Klub rodičů při ZŠ Brno, nám. Míru

Milí rodiče,
rádi bychom Vám nabídli unikátní možnost absolvovat online videokurz na téma e‑bezpečí. Pro detaily prosím rozklikněte: Kurz e-bezpečí pro rodiče.
Novinky také můžete najít na našem FB: https://www.facebook.com/groups/328311065807990 

Zápis z poslední poslední schůze Klubu rodičů k nahlédnutí. zápis ze schůze

Klub rodičů je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků při ZŠ náměstí Míru 3, Brno. Jeho účelem je napomáhat spolupráci rodičů s pedagogy a s vedením školy na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů škola–rodina.

Každá třída má v Klubu rodičů svého zástupce, který na třídních schůzkách informuje o činnostech Klubu rodičů a na kterého se mohou rodiče obracet s případným dotazem či námětem. Zástupci Klubu rodičů se pak pravidelně scházejí s vedením školy, aby s ním diskutovali své podněty.

Sdružení bylo založeno podle zákona o sdružování občanů (zákon 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a je řádně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Klub rodičů spravuje finanční prostředky určené dětem ZŠ a nakládá s nimi v souladu se svým posláním a zaměřením. V minulých letech KR přispěl na učebnice, atlasy, nákup sportovních dresů pro reprezentaci dětí na závodech, dopravu dětí na sportovní akce či na pomoc rodině žáků v těžké životní situaci.

Transparentní účet KR: 7108069001/5500

Výše příspěvku je 250,- Kč za jedno dítě.

Pokud máte ve škole více dětí, výše příspěvků jsou následující:

1.dítě – 250,- Kč

2.dítě – 150,- Kč

a další dítě 0,- Kč

Příspěvky jsou dobrovolné a lze je hradit bankovním převodem na transparentní účet 7108069001/5500 se jménem dítěte.

 

 

Školská rada

Školská rada se skládá ze zástupce z řad rodičů, zástupce z řad učitelů a zástupce určeného zřizovatelem (Úřad městské části Brno-střed). Funkční období je 3 roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně. Mezi její činnosti patří zejména to, že se vyjadřuje k návrhům ŠVP, schvaluje výroční zprávu, schvaluje školní řád a jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a další.

Ve volbách do školské rady, které se konaly ve dnech 13. a 14. 1. 2021 a v nichž se vybíral člen z řad zákonných zástupců, byla zvolena Mgr. Jana Chaloupková (E-mail: j-chaloupkova2@seznam.cz). Klub rodičů jí tímto gratuluje k úspěchu a věří v budoucí přínosnou spolupráci.

Třídní zástupci Klubu rodičů: 

obecný e-mail: rodice.zsmiru@seznam.cz

1.A - prozatím neobsazeno

1.B - Tereza Karásková, t.karaskova1@gmail.com 

2.A - Markéta Nováková, marketa.novaku@gmail.com

3.A - Jana Haltmarová, peri.na@seznam.cz

3.B - Pavla Tkadlečková, ‎pavla.tk@post.cz

4.A - Yveta Pernicová Galová, galovay@seznam.cz

5.A - Andrea Piliarová, piliarova@email.cz

5.B - Marie Katzerová, marie.katzerova@email.cz

6.A - Luisa Divišová, luisa.divisova@gmail.com

6.B - Nina Táborská, nina.taborska@seznam.cz 

7.A - Anna Motejzíková Pospíšilová, anna.posp@seznam.cz 

8.A - ​Eva Zídková, zidkova@gmail.cz 

9.A - prozatím neobsazeno

9.B - prozatím neobsazeno

Zápis ze schůze Klubu rodičů

Základní informace

Název občanského sdružení:  Klub rodičů při ZŠ, nám. Míru 3, Brno, Z.S.

Registrace provedena:  24. 10. 1991

IČ: 72568046

Sídlo sdružení: náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno

Vedení Klubu rodičů

Předseda: Nina Táborská

Místopředseda: Luisa Divišová