Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Metodik prevence

Školní metodik prevenceMgr. Lubomír Perka

Konzultační hodiny:
Čtvrtek  14.00 – 14.30
/vždy po telefonické domluvě termínu/Formy rizikového chování dětí a mládeže:

1. Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií,
                                                             násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie

2. Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny

3. Záškoláctví a neplnění školních povinností

4. Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling

5. Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů

6. Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

7. Spektrum poruch příjmu potravy

8. Negativní působení sekt

9. Sexuální rizikové chování


Propblém šikany:

 Z hlediska šikany se rozlišuje šikanování:

 1. Verbální - přímé a nepřímé š.
 2. Fyzická - přímé a nepřímé š.
 3. Smíšená š.

Výskyt  příznaků u šikanovaných žáků:

-     nepozornost ve vyučování
-     zhoršení prospěchu
-     nadměrná omluvená absence
-     záškoláctví
-     poruchy sebehodnocení, selhávání v něm
-     celková nejistota a stále přítomný strach
​-     časté „ztráty“ věcí a peněz
 

10 tipů, jak předcházet kyberšikaně

 • Naučte děti chránit si soukromí a respektovat soukromí druhých
 • Naučte děti nereagovat na urážlivé zprávy
 • Mluvte s dětmi o tom, co přesně může být někomu druhému nepříjemné
 • Naučte děti blokovat konkrétní uživatele v komunikačních aplikacích
 • Vysvětlete dětem, ať urážlivé zprávy ukládají jako důkaz
 • Poznejte kamarády svých dětí
 • Mluvte se svými dětmi o všem, co na internetu dělají
 • Budujte důvěru svých dětí. Svěří se vám v případě, že se dostanou do problémů
 • Ujistěte děti, že není jejich vina, když je někdo obtěžuje
 • Vysvětlete dětem, jak důležité je chránit si heslo - hesla si musí chránit – nikomu nesvěřovat