Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Metodik prevence

Školní metodik prevenceMgr. Lubomír Perka

Konzultační hodiny:
Čtvrtek  14.00 – 14.30
/vždy po telefonické domluvě termínu/
Pátek  10.00 – 10.40
/vždy po telefonické domluvě termínu/

Mimimálí preventivní program školy na šk. rok 2021-2022 (ZDE)

Adresář služeb JMK (zde)

Aktuálně:

Celý svět zaplňují informace o probíhajícím konfliktu, kterým se nelze vyhnout, proto bychom Vám rádi poskytli pár možných doporučení,
jak mluvit s dětmi o válečném konfliktu:

 • i když se Vás současná situace může osobně dotýkat, zkuste zamezit vzniku celkového neklidu v rodině, pro děti je důležitý pocit bezpečí,
 • při rozhovoru vybírejte pravdivé informace z ověřených zdrojů,
 • rozhovor veďte přiměřeně věku a vyspělosti dítěte,
 • nezaměřujte se jen na témata válečného konfliktu, mluvte i o normálních, běžných věcech,
 • nepředpokládejte, že pokud dítě není v místnosti, neslyší, o čem si dospělí povídají, může něco zaslechnout a špatně si to vyložit, zkuste tedy vést i Vaše rozhovory mezi  dospělými opatrněji,
 • buďte opatrní, pokud s Vámi děti sledují zprávy v TV, ne všechny vysílané záběry jsou vhodné pro psychiku dětí,
 • zároveň zkuste (i když je to těžké) pohlídat, jaké stránky Vaše děti navštěvují na internetu, popřípadě jim poskytnou "dospělácké vysvětlení a rameno", pokud už narazí na něco, co je šokuje,
 • zvláště starší děti jsou na internetu jako doma, promluvte si s nimi o nepravdivých a cílených dezinformacích na internetu,
 • nemluvte o těchto věcech před spaním, zkuste se večer zaměřit spíš na něco příjemného, o čem děti rády mluví,
 • je docela dobře možné, že má Vaše dítě spoužáka z některé země, která se konfliktu účastní, zkuste si s nimi popovídat o tom, jak je podpořit (víc zapojovat do kolektivu, mluvit o běžných věcech, pomáhat s různými školními věcmi, aby pro ně škola byla stále bezpečným místem) a zamezit případným konfrontacím a šikaně (i tak si děti někdy mohou věci přebrat), zkuste jim nějak podat, proč se jejich spolužák chová třeba jinak (bojí se o babičku, o dědečka apod.),
 • hlavně je nepřehlížejte, děti třeba nic neřeknou, ale vnímají své okolí a čekají na vysvětlení, protože ne všemu rozumí a ne vždy chápou "proč".

Pokud byste si rádi přečetli něco dalšího:

https://psych.fss.muni.cz/ukrajina/doporuceni/jak-mluvit-o-valce-s-detmi

......................................................................................................................................

_____________________________________________________________________

Formy rizikového chování dětí a mládeže:

1. Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií,
                                                             násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie

2. Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny

3. Záškoláctví a neplnění školních povinností

4. Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus, gambling

5. Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů

6. Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

7. Spektrum poruch příjmu potravy

8. Negativní působení sekt

9. Sexuální rizikové chování


Problém šikany:

 Z hlediska šikany se rozlišuje šikanování:

 1. Verbální - přímé a nepřímé š.
 2. Fyzická - přímé a nepřímé š.
 3. Smíšená š.

Výskyt  příznaků u šikanovaných žáků:

-     nepozornost ve vyučování
-     zhoršení prospěchu
-     nadměrná omluvená absence
-     záškoláctví
-     poruchy sebehodnocení, selhávání v něm
-     celková nejistota a stále přítomný strach
​-     časté „ztráty“ věcí a peněz
 

10 tipů, jak předcházet kyberšikaně

 • Naučte děti chránit si soukromí a respektovat soukromí druhých
 • Naučte děti nereagovat na urážlivé zprávy
 • Mluvte s dětmi o tom, co přesně může být někomu druhému nepříjemné
 • Naučte děti blokovat konkrétní uživatele v komunikačních aplikacích
 • Vysvětlete dětem, ať urážlivé zprávy ukládají jako důkaz
 • Poznejte kamarády svých dětí
 • Mluvte se svými dětmi o všem, co na internetu dělají
 • Budujte důvěru svých dětí. Svěří se vám v případě, že se dostanou do problémů
 • Ujistěte děti, že není jejich vina, když je někdo obtěžuje
 • Vysvětlete dětem, jak důležité je chránit si heslo - hesla si musí chránit – nikomu nesvěřovat