Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Pedagogové

Školní rok 2021/2022

 

Ředitelka školy:           Mgr. Kateřina Julínková

Zástupce ředitele:       Mgr. Irena Vaníčková

Výchovná poradkyně:  Mgr. Kateřina Julínková

Metodik prevence:       Mgr. Lubomír Perka

Speciální pedagog:      Mgr. Veronika Zezulová

 

 

Třídní učitelé

 

Mgr. Karolína Skotáková (1.A) email: karolina.skotakova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Simona Kopřivová (2.A) email: simona.koprivova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Amy Zemanová (2.B) email: amy.zemanova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Dominika Zbořilová (3.A) email: dominika.zborilova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Michaela Šujanová (4.A) email: michaela.sujanova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Kateřina Švábová (4.B) email: katerina.svabova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Lubomír Perka (5.A) email: lubomir.perka@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Romana Koutná (5.B) email: romana.koutna@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Kateřina Večeřová (6.A) email: katerina.vecerova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Šárka Kudláčková (7.A) email: sarka.kudlackova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ivana Benešová (8.A) email: ivana.benesova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ladislav Hrabal (8.B) email:ladislav.hrabal@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Kateřina Pekařová (9.A) email: katerina.pekarova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

Netřídní učitelé

 

Mgr. Kateřina Julínková, ředitelka školy (Čj) email: reditelka@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Irena Vaníčková, zástupkyně ředitele (Frj, Aj, Hv) email: zastupce@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Saša Hýsková (4.B, D, Rj) email: sasa.hyskova@zsmirubrno.cz
Kontultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Jana Horáková (D) email: sekretariat@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Bc. Timotej Šujan (Inf) email: timotej.sujan@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Ondřej Franek (Př, Z, ČaSP) email: ondrej.franek@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Veronika Pešinová (Frj, Aj) email: veronika.pesinova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Petra Kročilová (4.A, Aj) email: petra.krocilova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě
Mgr. Petra Babičková (VV) email: petra.babickova@zsmirubrno.cz
Konzultační hodiny: kdykoliv po tel. domluvě

 

 

Vychovatelé

Aleksandra Chábová, vedoucí vychovatelka

Radka Fučíková, vychovatelka

Bc. Monika Kenerešová, vychovatelka

Markéta Halouzková, vychovatelka

Kristýna Pláteníková

Tel. č. družiny 704 285 630, toto tel. číslo je zapnuté vždy od 12:00.

 

Asistenti pedagoga:         

Bc. Monika Kenerešová

Hana Lewczyszynová

Mgr. Petra Babičková

Pavla Kubáňová

Veronika Plavcová

 

Vedoucí zájmových útvarů:     

Aleksandra Chábová (keramika)

Mgr. Karolína Skotáková (keramika)

Mgr. Kateřina Pekařová (keramika)