Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Výchovná poradkyně


Mgr. Irena Vaníčková - kariérové poradenství

Mgr. Kateřina Julínková  

Telefon: 543 211 805

Email: zastupce@zsmirubrno.cz

            reditelka@zsmirubrno.czz

 

Konzultační hodiny:  dle tel. domluvy

HARMONOGRAM  - KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ŠK.ROK 2021/2022

 

 ZÁŘÍ           –   základní  informace  o přijímacím  řízení  ve stávajícím školním roce 

                                      /v rámci  třídních schůzek  14. 9. 2021/

                    -   tematická beseda k volbě SŠ  a povolání  se žáky 9.ročníku, profesní testy

               

 

 ŘÍJEN          -    vyzvednutí  přihlášek  pro  umělecké  obory  s talentovou  zkouškou  /u vých.poradkyně/     

                      -    žáci  9.ročníku obdrží  seznam  SŠ a učebních  oborů  v Jihomoravském  kraji    /tzv. Atlas školství/

                      -   tematická beseda k volbě SŠ  a povolání  se žáky 9.ročníku

 

 

LISTOPAD    -   3.-4. 12.  " Festival vzdělávání " - prezentace středních odborných  škol, odvětví a řemesel,  BVV

                                  (individuální  návštěva  s rodiči)  -  doporučuji !!

                        -   do  30.11. 2021  podání  přihlášek   do uměl. oborů (nezajišťuje škola)

 

PROSINEC      -   7.12 .2021  schůzka rodičů s výchovnou poradkyní ohledně přijímacího řízení, vyplňování přihlášek,

                             informace k tzv .zápisovým lístkům (možnost zakoupení přihlášek  - 4,- Kč za 1 ks)

 

 LEDEN              -   talentové zkoušky /umělecké obory/

                           -    rodiče žáků  9.ročníku  obdrží  zápisový lístek  (na třídních schůzkách  18.1. 2022)

 

ÚNOR             -    nejpozději do 11. 2. 2022   odevzdání vyplněných přihlášek třídnímu učiteli ověření  a  potvrzení údajů

                   

BŘEZEN          -   do  1. 3. 2022   doručení  potvrzených   přihlášek   na příslušné  střední školy

                                / zajišťují  si  zákonní zástupci, nikoliv ZŠ !! /

 DUBEN           -   přijímací zkoušky        9. ročník    12. a 13.4 .202

                                                           5. a 7. ročník 19. a  20.4.2022

                             -  po přijetí žáka si rodiče  žáků  5. a 7.  ročníku  vyzvednou u  VP  zápisové lístky  

 

 KVĚTEN          -   2.kola   přijímacího  řízení / vyhlašují gymnázia a SŠ/    

 

 

*sledujte  www.atlasskolstvi.cz

                www.gwo.cz

                www.istp.cz

                www.infoabsolvent.cz

 

**sledujte webové stránky jednotlivých  SŠ a gymnázií, na kterých budou uveřejněna

   data „Dne otevřených  dveří“   /DOD/  - doporučujeme  školy navštívit