Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Obecné opatření MŠMT k přijímacím zkouškám na SŠ

Opatřením se jednak ství na jisto možnost prominutí zkoušky z českého jazyka, je-li součástí přijímacího řízení, i osobám, jejichž předchozí vzdělání proběhlo v České republice, dále se umožňuje těmto osobám zvolit konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce a školám se umožňuje konat školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.

Pokud se zkouška koná v jazyce českém, má uchazeč s dočasnou ochranou právo na prodloužení času o 25% a na použití překladového slovníku. Informaci o tom, zda škola koná zkoušku v ukrajinském jazyce, zveřejní ředitel školy v kritériích přijímacího řízení.

Plné znění opatření si můžete přečíst na stránkách MŠMT

https://www.msmt.cz/file/58662/